top of page

Sèvis

Seremoni maryaj 

Minis te òdone pou ofisye seremoni maryaj ou 

Konsiltasyon gratis ak Ekspè Pwomès ou a

Script seremoni pèsonalize ki konpoze pa ekspè ve ou

Lisans Maryaj Siyen Pa Yon Minis Òdone

***Ou dwe jwenn lisans maryaj nan biwo grefye konte a 72 èdtan AVAN Seremoni w la!!!***

$275plis taks

Seremoni angajman

Òdone Minis Pou Ofisye Angajman Ou

 Ceremony 

Konsiltasyon gratis ak Ekspè Pwomès ou a

Script seremoni pèsonalize ki konpoze pa ekspè ve ou

*Sètifika Seremoni Angajman Bay Pou Yon Frè Adisyonèl *

$250 plis taks

VW RENOUVEL

Òdone Minis Pou Ofisye Seremoni Maryaj Ou

Konsiltasyon gratis ak Ekspè Pwomès ou a

Script seremoni pèsonalize ki konpoze pa ekspè ve ou

*Sètifika renouvèlman ve yo bay pou yon frè adisyonèl*

$250plis taks

Lisans maryaj siyen sèlman

Lisans Maryaj Siyen Pa Yon Minis Òdone

Seremoni pa enkli. SÈLMAN "Mwen fè"

***Ou dwe jwenn lisans maryaj nan biwo grefye konte a 72 èdtan AVAN Seremoni w la!!!***

$100plis taks

ELOPEMENTS

Òdone Minis Pou Ofisye Seremoni Maryaj Ou

Konsiltasyon gratis ak Ekspè Pwomès ou a

Script seremoni pèsonalize ki konpoze pa ekspè ve ou

Lisans Maryaj Siyen Pa Yon Minis Òdone

**KOUP SÈLMAN PREZAN. PA gen envite**

***Ou dwe jwenn lisans maryaj nan biwo grefye konte a 72 èdtan AVAN Seremoni w la!!!***

$225plis taks

seremoni maryaj vityèl

Òdone Minis Pou Ofisye Seremoni Maryaj Ou

Konsiltasyon gratis ak Ekspè Pwomès ou a

Script seremoni pèsonalize ki konpoze pa ekspè ve ou

Lisans Maryaj Siyen Pa Yon Minis Òdone

**Vwayaje ka ajoute selon kote nou dwe vwayaje pou siyen lisans ou**

***Ou dwe jwenn lisans maryaj nan biwo grefye konte a 72 èdtan AVAN Seremoni w la!!!***

$225 plis taks

Script Production services

Complimentary Consultation With Your Vow Expert

Personalized Ceremony Script Composed By Your Vow Expert

Your Vow Expert Will Provide You With A Copy Of Your Script For Approval 1-2 weeks Before The Ceremony

$175 plus tax
(plus $75 bilingual fee if applicable)

Altènatif
Seremoni
(Solstice, 420, Collaring, Poly, elatriye)

Òdone Minis Pou Ofisye Altènatif Ou

 Ceremony 

Konsiltasyon gratis ak Ekspè Pwomès ou a

Script seremoni pèsonalize ki konpoze pa ekspè ve ou

Kontakte nou pou yon sitasyon!!
Kòmanse nan $275

BILINGUAL 
FRÈ SEREMONI MARYAJ

Yo te òdone minis pou l ofisye seremoni maryaj ou an angle ak panyòl

$50plis taks

frè anrjistreman prese

Frè pou anrjistreman seremoni w la nan 7 jou apre dat seremoni w la

$50plis taks

frè kòmanse seremoni an reta

Peryòd Grace 30 minit

Kantite Frè a dwe pou chak demi èdtan apre peryòd gras la

$50plis taks

REPETISYON

Ofisyan ou a prezan nan repetisyon ou pwograme pou jiska 1 èdtan. Tanpri pwograme repetisyon ou 3-4 semèn davans.

$75
(plis yon frè vwayaj si sa aplikab)

frè repwograme seremoni

Frè pou chanje lè ak/oswa dat seremoni w la

$25 plis taks
(pou chak repwograme)

Frè jou ferye

Frè pou nenpòt seremoni oswa siyen lisans ki fèt nan yon jou fèt

Ofisyan ka bay yon lis jou ferye ki aplikab sou demann

$100 plis taks

bottom of page